{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισαγωγή στην έννοια της παροχής επενδυτικών συμβουλών με αυτοματοποιημένο τρόπο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Το ρυθμιστικό πλαίσιο της παροχής επενδυτικών συμβουλών με αυτοματοποιημένο τρόπο και τα ανακύπτοντα ζητήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Η ρυθμιστική προσέγγιση των ζητημάτων
Ενδιάμεσο Συμπέρασμα
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Η εμφάνιση της παροχής επενδυτικών συμβουλών με αυτοματοποιημένο τρόπο (robo-advice) στην αγορά πυροδότησε τη συζήτηση αναφορικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο της καινοτομίας αυτής και την ικανότητα των επιχειρήσεων που τη χρησιμοποιούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Παρά την έλλειψη ομοιόμορφης εννοιολογικής προσέγγισης, με τον όρο robo-advice περιγράφεται η διαδικτυακή υπηρεσία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία στηρίζεται στη χρήση των αλγορίθμων και των εισερχόμενων από τον πελάτη/επενδυτή πληροφοριών, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας που ακολουθεί η Οδηγία MiFID II, οι επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες υπάγονται στο ρυθμιστικό της πεδίο, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιούν για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που παρέχουν ρομποτικές συμβουλές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με σκοπό κυρίως την προστασία του επενδυτή και της αγοράς.

Στόχος της παρούσας μελέτης «Η Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών με Αυτοματοποιημένο Τρόπο (Robo-advice)» είναι να εξετάσει το εάν και με ποιον τρόπο το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επενδυτικές υπηρεσίες, η Οδηγία MiFID II, εφαρμόζεται στην παροχή επενδυτικών συμβουλών με αυτοματοποιημένο τρόπο και να επισημάνει τα αναφύοντα νομικά ζητήματα και τυχόν ρυθμιστικά κενά. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους πολλά ρυθμιστικά εργαλεία προκειμένου να επιτύχουν την ανωτέρω ομαλή υπαγωγή και να «ταιριάξουν» το ισχύον πλαίσιο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της νέας τεχνολογίας.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα