{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3ης ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Το παρόν σύγγραμμα «Ασφαλιστικό Δίκαιο» περιλαμβάνει τις σύγχρονες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές τάσεις και εξελίξεις του δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση των διατάξεων του Ν. 2496/1997 (ΑσφΝ), καθώς και του Ν. 4364/2016 που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2009/138/ΕΚ-SOLVENCY II.

Εκτεταμένη αναφορά γίνεται στις διατάξεις του Ν. 4583/2018, με τον οποίο εναρμονίσθηκε η ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία προς την Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 (IDD). Με την εν λόγω νομοθετική παρέμβαση σκοπείται η επίτευξη αυξημένης ομοιομορφίας της ρυθμιστικής αντιμετώπισης ως προς τη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν συνεχεία, η παρούσα έκδοση εμβαθύνει στις σημαντικές μεταβολές που επήλθαν στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλισης, με την εισαγωγή του νέου ΚΙΝΔ (Ν. 5020/2023). Ακόμη, εκτεταμένη αναφορά γίνεται στην πρόσφατη αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού πλαισίου για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης εξ αυτοκινητικών ατυχημάτων, με έμφαση στις περιπτώσεις αφερεγγυότητας ασφαλιστικών επιχειρήσεων του εν λόγω κλάδου ασφάλισης, με τη θέσπιση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118.

Κατά τα λοιπά, γίνεται μνεία περαιτέρω νομοθετημάτων που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, στο Ασφαλιστικό Δίκαιο, όπως ο Ν. 4680/2020 για τους παρόχους επαγγελματικών συντάξεων, η νέα ειδική διάταξη του άρθρου 2α Ν. 2251/1994 για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων κλπ. Ακόμη, εξετάζονται σύγχρονα ζητήματα, όπως η ασφάλιση κυβερνοκινδύνων, η ασφάλιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές και από την κλιματική αλλαγή, τα cat bonds, η επίδραση της πανδημίας του Covid-19 και της κλιματικής αλλαγής στην ασφαλιστική σχέση και ιδίως στην παροχή ασφαλιστικής κάλυψης της διακοπής λειτουργίας επιχείρησης.

Το σύγγραμμα συμπληρώνεται με την Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ act), η οποία αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο νομοθετικό κείμενο στον κόσμο για την ΑΙ, καθώς και την υπεύθυνη χρήση της στην ασφαλιστική αγορά.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα