{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Πρόλογος Διευθύντριας Σειράς
Πρόλογος
Συντομογραφίες
1. Εισαγωγή
2. Νομοθετικές ρυθμίσεις για τις Στρατηγικές Επενδύσεις
3. Διοικητική διαδικασία επί στρατηγικών επενδύσεων: υπαγωγή, εκπόνηση και έγκριση ΕΣΧΑΣΕ, χωροθέτηση και αδειοδότηση
4. Η νομική φύση του ΕΣΧΑΣΕ ως χωρικού σχεδίου
5. Οι επιμέρους περιπτώσεις στρατηγικών επενδύσεων με εκπόνηση ΕΣΧΑΣΕ υπό το πρίσμα της νομολογίας
6. Εκπόνηση ΕΣΧΑΣΕ σε περιοχές υπαγόμενες σε ειδικό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας
7. ΕΣΧΑΣΕ και αναφυόμενα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα
8. Οι ιδιαιτερότητες του χωρικού εργαλείου και οι κίνδυνοι από την αλόγιστη εφαρμογή του
9. Δικλείδες ασφαλείας και φίλτρα ελέγχου για τη βιώσιμη υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων
10. Η επόμενη ημέρα των στρατηγικών επενδύσεων: επέκταση της εφαρμογής των ΕΣΧΑΣΕ σε περισσότερες κατηγορίες δραστηριοτήτων
11. Κριτική αποτίμηση του χωρικού εργαλείου και συμπερασματικές σκέψεις
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Αντικείμενο της μονογραφίας με τίτλο «Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων: νομοθετικό πλαίσιο και νομολογιακή αντιμετώπιση» αποτελεί ο ρόλος των ΕΣΧΑΣΕ ως κινήτρων προσέλκυσης επενδύσεων, όπως προβλέφθηκαν από τη νομοθεσία (Ν 3894/2010, Ν 3986/2011, Ν 4608/2019, Ν 4864/2021) και αξιολογήθηκαν από τη νομολογία.

Θίγονται κυρίως τα παρακάτω θέματα:

  • Νομοθετικό πλαίσιο των ΕΣΧΑΣΕ – ΕΣΧΑΔΑ
  • Η διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων: από την Enterprise Greece στη ΔΕΣΕ
  • Η νομική φύση των ΕΣΧΑΣΕ: σύγκριση με ΤΠΣ, ΕΠΣ, ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ, ΖΟΕ, ΟΥΜΕΔ
  • Ανάλυση των 9 ΕΣΧΑΣΕ που έχουν εκπονηθεί
  • Στρατηγικές Επενδύσεις σε Δάσος, περιοχή Natura, αρχαιολογική περιοχή, αιγιαλό, παραλία, ρέματα
  • Χωροταξικά και πολεοδομικά ζητήματα: χρήσεις γης, όροι δόμησης, η αρχή της εναρμόνισης και τροποποίηση σχεδίων
  • Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση: εκπόνηση ΣΜΠΕ
  • Διαβούλευση σε τρία στάδια
  • Ασφαλιστικές δικλείδες: ο όρος της «μη ανατροπής», φέρουσα ικανότητα και προστασία ευπαθών οικοσυστημάτων
  • Στρατηγικές Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, των ΑΠΕ, των Logistics και των Data Centers.

Η μονογραφία αυτή απευθύνεται σε νομικούς, σε δικηγόρους με ειδίκευση σε ζητήματα περιβαλλοντικού και πολεοδομικού δικαίου, καθώς και σε μηχανικούς. Απευθύνεται, επίσης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς επενδυτικούς φορείς και αποτελεί χρήσιμο οδηγό σε επιχειρήσεις και εταιρίες στον χώρο του Real Estate, με ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, των ΑΠΕ, των Logistics και των Data Centers.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα