{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Προλογικό σημείωμα του συγγραφέα
Συντομογραφίες
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πραγματολογικά και κανονιστικά δεδομένα της τηλεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η συμφωνία για τηλεργασία: Σύναψη, μεταβολή, λύση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Το περιεχόμενο και οι όροι της σύμβασης παροχής τηλεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η προστασία του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων των τηλεργαζόμενων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των τηλεργαζόμενων
Αντί συμπερασμάτων
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Η μονογραφία «Τηλεργασία: Εργασιακή Ευελιξία και Νομικές Προκλήσεις» αποτελεί την πρώτη συστηματική ανάλυση του φαινομένου της τηλεργασίας, όπως αυτή καθιερώθηκε στην εργασιακή και νομική πραγματικότητα μετά την κρίση της πανδημίας COVID-19.

Το έργο επικεντρώνεται στο ελληνικό νομικό πλαίσιο για την τηλεργασία, όπως διαμορφώθηκε μετά τον Ν 4808/2021, αλλά περιέχει και εκτενείς αναφορές στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, καθώς και στη νομοθεσία άλλων ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με:

  • Την έννοια και τις διάφορες μορφές της τηλεργασίας, καθώς και τα εν δυνάμει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής, τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους μισθωτούς.
  • Όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις κατάρτισης, μεταβολής αλλά και λύσης της σύμβασης τηλεργασίας.
  • Το περιεχόμενο και τους όρους της σύμβασης παροχής τηλεργασίας, ως προς όλες της τις διαστάσεις (χωροχρονική διάσταση, δικαίωμα αποσύνδεσης κ.ά.).
  • Τα μέτρα προστασίας του ιδιωτικού βίου και των προσωπικών δεδομένων των τηλεργαζομένων.
  • Τους νέους κινδύνους που συνεπάγεται η τηλεργασία για την υγεία και ασφάλεια των τηλεργαζομένων και τα σχετικά μέτρα προστασίας.

Η μονογραφία αυτή απευθύνεται σε εργοδότες, εργαζόμενους και νομικούς, που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα το εξελισσόμενο τοπίο της τηλεργασίας, καθώς προσφέρει, εκτός από ανάλυση του νομικού πλαισίου, πρακτικές γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τηλεργασίας.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα