{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Επιστημονική επιμέλεια:
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ
Α΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΗΣ
Β΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γ΄ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δ΄ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
Ε΄ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΤ΄ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
Ζ΄ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Θ΄ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Ι΄ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τα «Υποδείγματα Εμπραγμάτου Δικαίου» περιλαμβάνουν 85 δικόγραφα αγωγών, προτάσεων και αιτήσεων (εκουσίας δικαιοδοσίας, ασφαλιστικών μέτρων), που καλύπτουν όλη την ύλη του Εμπραγμάτου Δικαίου. Σχεδόν κάθε δικόγραφο συνοδεύεται από παρατηρήσεις με σχετική θεωρία, πρόσφατη νομολογία και εν γένει κατευθύνσεις για τον τρόπο επίλυσης επιμέρους ή ανάλογων ζητημάτων. Η ύλη του έργου διαιρείται σε 10 ενότητες - κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν τη σειρά που καταστρώνονται οι αντίστοιχες διατάξεις του εμπραγμάτου δικαίου στον Αστικό Κώδικα.

Τα υποδείγματα αφορούν:

  • προστασία νομής
  • προστασία κυριότητας
  • περιορισμούς κυριότητας
  • πράγματα εκτός συναλλαγής
  • δουλείες πραγματικές και προσωπικές (επικαρπία-οίκηση)
  • εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο-προσημείωση/υποθήκη)
  • δικαίωμα επιφάνειας
  • δημοσιότητα εμπράγματων δικαιωμάτων στα ακίνητα
  • οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία.

Δικονομικά θέματα (όπως αρμοδιότητα, αοριστία δικογράφων, βάση αγωγής και βάρος απόδειξης, ενστάσεις και εν γένει άμυνα εναγομένου, δεδικασμένο, εκτέλεση κ.λπ.) αναλύονται διεξοδικά.

Η θεματολογία είναι πλήρως ενημερωμένη με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά και τις τροποποιήσεις σύγχρονων Ειδικών Αστικών Νόμων. Το έργο ολοκληρώνεται με ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, που διευκολύνει τον αναγνώστη στην αναζήτησή του. Τα «Υποδείγματα Εμπραγμάτου Δικαίου» έχουν όλα τα εχέγγυα, όπως και όλη η σειρά των Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, να πετύχουν έναν ιδιαίτερο φιλόδοξο στόχο: να καταστούν πολύτιμο βοήθημα και σύμμαχος του νομικού της πράξης και να αποτελέσουν αναντικατάστατο έργο και κτήμα της βιβλιοθήκης του.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα