Υποδείγματα

Η Qualex v. 1 περιλαμβάνει περισσότερα από 2.000 υποδείγματα δικογράφων, συμβάσεων, αιτήσεων, δηλώσεων και άλλων νομικών εγγράφων, που έχουν συνταχθεί από έγκριτους νομικούς, επίλεκτους της πράξης και της θεωρίας, ή προέρχονται από επίσημες πηγές.

Με τα υποδείγματα αυτά ο νομικός της πράξης κερδίζει χρόνο, διεισδύοντας ταχύτερα στον νομικό προβληματισμό που επείγεται να επιλύσει. Σε αυτό τον συνδράμει η διασύνδεση των υποδειγμάτων με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, με νομολογία, ερμηνευτικά σχόλια και επιστημονικές αναλύσεις.

Η δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας του κειμένου των υποδειγμάτων επιτρέπει στον χρήστη να κάνει ταχύτατα τις αναγκαίες προσαρμογές