Νομολογία

Η πλούσια νομολογία που περιέχεται στην Qualex έχει τα εξής ποσοτικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά:
 

  • Πλήρη κάλυψη όλων των κλάδων του δικαίου
  • Αντιπροσωπευτικότητα: νομολογία για όλα τα νομικά ζητήματα όλων των δικαιοδοσιών και από όλες τις βαθμίδες δικαστηρίων
  • Αντικειμενικότητα: παρουσίαση όλων των τάσεων – αντίθετης νομολογίας
  • Ταχύτατη επικαιροποίηση: με καθημερινή τροφοδοσία νέων και παλαιότερων αποφάσεων ιδίως σε θέματα επικαιρότητας ή σε περιπτώσεις μεταβολής της νομολογίας
  • Οργάνωση, τυποποίηση και ταξινόμηση των δικαστικών αποφάσεων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δικαστηρίου και κάθε δικαιοδοσίας
Η Qualex περιέχει περισσότερες από 115.000 αποφάσεις τόσο των Ανώτατων Δικαστηρίων όσο και των Δικαστηρίων Ουσίας της χώρας, καλύπτοντας την περίοδο 2013-2021 και παρουσιάζοντας επιλεγμένη σημαντική νομολογία παλαιοτέρων ετών. Η Επιστημονική Ομάδα της Qualex έχει προσδώσει προστιθέμενη αξία στις αποφάσεις αυτές, χάρη στην ποιοτική νομική επεξεργασία και διασύνδεσή τους, με αποτέλεσμα ο χρήστης να βρίσκει στοχευμένα αυτό που αναζητά.

Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της νομολογίας είναι καθημερινός και περιλαμβάνει χιλιάδες δημοσιευμένες και μη αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων. Κάθε απόφαση που έχει σχολιαστεί συσχετίζεται με το αντίστοιχο σχόλιο ή μελέτη.