Νομολογία

Η πλούσια νομολογία που περιέχεται στην Qualex έχει τα εξής ποσοτικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά:
 

  • Πλήρη κάλυψη όλων των κλάδων του δικαίου
  • Αντιπροσωπευτικότητα: νομολογία για όλα τα νομικά ζητήματα όλων των δικαιοδοσιών και από όλες τις βαθμίδες δικαστηρίων
  • Αντικειμενικότητα: παρουσίαση όλων των τάσεων – αντίθετης νομολογίας
  • Ταχύτατη επικαιροποίηση: με καθημερινή τροφοδοσία νέων και παλαιότερων αποφάσεων ιδίως σε θέματα επικαιρότητας ή σε περιπτώσεις μεταβολής της νομολογίας
  • Οργάνωση, τυποποίηση και ταξινόμηση των δικαστικών αποφάσεων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δικαστηρίου και κάθε δικαιοδοσίας
Η Qualex περιέχει περισσότερες από 150.000 αποφάσεις τόσο των Ανώτατων Δικαστηρίων όσο και των Δικαστηρίων Ουσίας της χώρας, από το έτος 1980 μέχρι σήμερα και πλέον των 1.000 σημαντικών αποφάσεων της περιόδου 1929-1979. Η Επιστημονική Ομάδα της Qualex έχει προσδώσει προστιθέμενη αξία στις αποφάσεις αυτές, χάρη στην ποιοτική νομική επεξεργασία και διασύνδεσή τους, με αποτέλεσμα ο χρήστης να βρίσκει στοχευμένα αυτό που αναζητά.

Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της νομολογίας είναι καθημερινός και περιλαμβάνει χιλιάδες δημοσιευμένες και μη αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων. Κάθε απόφαση που έχει σχολιαστεί συσχετίζεται με το αντίστοιχο σχόλιο ή μελέτη.