Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )
Οι Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας (ΕφΑΔΠολΔ) είναι ένα σύγχρονο, μηνιαίο περιοδικό, που εκδίδεται  από τον Ιανουάριο του 2008 και εξειδικεύεται στο χώρο του αστικού, δικονομικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί, δικαστές και δικηγόροι έχουν ενωθεί για να προσφέρουν στο χώρο ένα περιοδικό που έλειπε. Οι καινοτομίες πολλές: επίκαιρη νομοθεσία, εθνική και κοινοτική, μελέτες με ανάλυση σύγχρονων και πρακτικών θεμάτων, νομολογία πλούσια και σχολιασμένη, με αποφάσεις δικαστηρίων όλης της χώρας, Αρείου Πάγου και ουσίας. Σημαντική βοήθεια προσφέρει στον αναγνώστη η στήλη ʽπρακτική εφαρμογήʼ, όπου παρουσιάζονται χρήσιμα υποδείγματα δικογράφων, με παρατηρήσεις. Επιπλέον παρατίθενται σημαντικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου σε περίληψη, επισκόπηση του νομικού περιοδικού Τύπου, βιβλιοπαρουσιάσεις, συνέδρια κ.ά. Το ΕφΑΔΠολΔ απευθύνεται σε όλους τους νομικούς, δικηγόρους, δικαστές και ακαδημαϊκούς, που ασχολούνται με το αστικό δίκαιο και την πολιτική δικονομία. Τα θέματα που αναλύονται και σχολιάζονται είναι τόσο τα συνήθη, όπως μισθώσεις, αυτοκίνητα, διατροφές, κληρονομικά κλπ, όσο και σύγχρονα, όπως νέες μορφές συμβάσεων, δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ηλεκτρονικό αστικό δίκαιο, δίκαιο τραπεζικών συναλλαγών, αστικό ιατρικό δίκαιο κ.λπ.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2008 - Μηνιαία έκδοση
Έτη:
14
Τεύχη:
148
Έγγραφα:
4.526