Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )
Η «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» (ΘΠΔΔ) είναι ένα μηνιαίο περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον Ιανουάριο του 2008 και έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση της ύλης του Δημοσίου Δικαίου με την συνεχόμενη και συστηματική επεξεργασία σύγχρονων και συνεχώς εξελισσόμενων πρακτικών και θεωρητικών προβλημάτων της επιστήμης του διοικητικού και συνταγματικού δικαίου, καθώς επίσης και του ευρωπαϊκού δικαίου. Περιλαμβάνει πλούσια και επίκαιρη αρθρογραφία με νομικές συμβολές και γνωμοδοτήσεις, νομοθεσία για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στο δημόσιο δίκαιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη νομολογία, η οποία καλύπτει τις σημαντικότερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των δικαστηρίων της ουσίας, συνοδευόμενες σε συστηματική βάση από πυκνά και εμπεριστατωμένα σχόλια καταξιωμένων πανεπιστημιακών, δικαστών και δικηγόρων. Η στήλη της νομολογίας συμπληρώνεται από τον Διάλογο με το Διεθνές Περιβάλλον όπου παρουσιάζονται σημαντικές νομολογιακές εξελίξεις των ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών δικαστηρίων, συνοδευόμενες από πλούσιο σχολιασμό. Επιπλέον έμφαση σε ειδικά θέματα μείζονος ενδιαφέροντος και επικαιρότητας δίνεται σε τακτική βάση στο πλαίσιο Αφιερωμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η στήλη «Επίκαιρη Νομοθεσία» όπου και παρουσιάζονται με μεστά εισαγωγικά σχόλια από έγκριτους εξειδικευμένους συνεργάτες συγκεκριμένα θέματα νομοθετικής επικαιρότητας τα οποία αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόησή τους από τους αναγνώστες. Στις στήλες «Forum» και «Επικαιρότητα» συνηθίζεται η προβολή επίκαιρων φλεγόντων θεμάτων που απασχολούν τον νομικό κόσμο καθώς επίσης και η δημοσίευση κριτικών παρατηρήσεων στο πλαίσιο του επιστημονικού διαλόγου. Θέματα πρακτικής εφαρμογής του διοικητικού δικαίου προβάλλονται στη στήλη «Νομική Συνδρομή», όπου και παρουσιάζονται πρωτότυπα υποδείγματα δικογράφων. Επιπλέον, συνέδρια, βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκρισίες, καθώς και η επισκόπηση του νομικού και πολιτικού Τύπου με καταγραφή αρθρογραφίας και νομολογίας σε θέματα Δημοσίου Δικαίου εμπλουτίζουν το περιοδικό. Το ΘΠΔΔ απευθύνεται σε όλους τους νομικούς, δικηγόρους, δικαστές και ακαδημαϊκούς, που ασχολούνται με το δημόσιο δίκαιο, αλλά και σε όσους ασχολούνται με τη δημόσια διοίκηση και εν γένει με τα οργανωτικά προβλήματα της Πολιτείας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2008 - Μηνιαία έκδοση
Έτη:
14
Τεύχη:
143
Έγγραφα:
3.416