Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )
Το περιοδικό καλύπτει με επιμέλεια του ΔΣΠ εθνική νομολογία κατανεμημένη κατά κλάδο δικαίου: Αστικό δίκαιο Διοικητικό δίκαιο Εμπορικό δίκαιο Εργατικό δίκαιο Ναυτικό δίκαιο Ποινικό δίκαιο Πολιτική δικονομία Συμπληρώνεται με κοινοτική νομολογία και με σχετική αρθρογραφία / μελέτες, που πραγματεύεται τρέχοντα νομικά ζητήματα.
Εκδότης:
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Έτος:
από το 2008 - Τριμηναία έκδοση
Έτη:
15
Τεύχη:
60
Έγγραφα:
939