Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )
Το επιστημονικό περιοδικό "Περιβάλλον & Δίκαιο" είναι το μακροβιότερο επιστημονικό περιοδικό με αντικείμενο που εκτείνεται σε όλο το φάσμα του πεδίου του περιβαλλοντικού δικαίου. Στην ύλη του περιλαμβάνονται μόνιμες στήλες στις οποίες συγκεντρώνονται σημαντικές αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων σχολιασμένες, και συγκεκριμένα, μεταφρασμένες αποφάσεις του ΕΔΔΑ για το περιβάλλον, διαιτητικές αποφάσεις για την ενέργεια και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σε κάθε τεύχος δημοσιεύονται μελέτες και ειδικά αφιερώματα με έμφαση στην ενέργεια, το δίκαιο ακινήτων, ζητήματα χωροταξίας και πολεοδομίας, καθώς και κύρωσης δασικών χαρτών. Το επιστημονικό περιοδικό "Περιβάλλον & Δίκαιο" παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, νομοθετικές, νομολογιακές και ερευνητικές, και αποτελεί τον χρησιμότερο οδηγό για τον ερευνητή και τον εφαρμοστή του δικαίου.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση
Έτη:
25
Τεύχη:
98
Έγγραφα:
3.573