Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )

Η «Κυπριακή Νομική Επιθεώρηση» (ΚΥΝΕ) είναι το νέο νομικό διαπανεπιστημιακό περιοδικό για το κυπριακό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Το περιοδικό εκδίδεται με την επιστημονική εποπτεία και συμμετοχή των 5 Νομικών Σχολών - Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Κύπρου.

Η ΚΥΝΕ προσφέρει στους αναγνώστες όλες τις τελευταίες νομικές εξελίξεις και τάσεις που σχετίζονται με ζητήματα που απασχολούν όλους τους κλάδους του κυπριακού και ευρωπαϊκού δικαίου. Περιλαμβάνει πλούσια και επίκαιρη Αρθρογραφία με νομικές συμβολές και γνωμοδοτήσεις, Νομοθεσία για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη Νομολογία, συνοδευόμενη σε συστηματική βάση από Σχόλια καταξιωμένων πανεπιστημιακών, δικαστών και δικηγόρων.

Αποτελεί ένα ζωντανό και δυναμικό μέσο έκφρασης και ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων, που διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες και ικανοποιεί και τον πλέον απαιτητικό νομικό - δικαστή, δικηγόρο και θεωρητικό της επιστήμης του δικαίου.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2021 - Τετραμηνιαία έκδοση
Έτη:
3
Τεύχη:
7
Έγγραφα:
203