Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )
Το περιοδικό «Διαιτησία & Διαμεσολάβηση και λοιπές εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών» (ΔιΔ) είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό περιοδικό, εκδιδόμενο σε εξαμηνιαία βάση, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Με σημείο εκκίνησης τον δικαιοδοτικό θεσμό της διαιτησίας, το ερευνητικό βεληνεκές του περιοδικού επεκτείνεται στο ευρύτερο πεδίο των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, παρέχοντας στον αναγνώστη σφαιρική νομική πληροφόρηση για ζητήματα από το συναφές γνωστικό πεδίο. Με πίστη στο αξιοκρατικό ιδεώδες, το νέο αυτό επιστημονικό περιοδικό στελεχώνεται από τους πλέον καταξιωμένους και διαπρέποντες διεθνώς επιστήμονες – νομικούς και μη – καθένας εκ των οποίων φέρει πλουσιότατο βιογραφικό στον τομέα εξειδίκευσής του. Εξάλλου, η διαφορετικότητα των πεδίων ενασχόλησης, τόσο σε επίπεδο επιστημονικής εξειδίκευσης όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής δραστηριοποίησης, σε συνάρτηση με την ποικιλότητα και το εύρος του ερευνητικού πεδίου του περιοδικού, συνιστούν τα γνωρίσματα εκείνα που προσδίδουν πληρότητα και ολιστικό χαρακτήρα στο νέο αυτό εκδοτικό εγχείρημα. Τη ζητούμενη πολύπλευρη προσέγγιση των εξεταζόμενων ζητημάτων μαρτυρεί, άλλωστε, και η συγκρότηση της συντακτικής διεύθυνσης του περιοδικού, από την οποία ευχερώς αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία που δίδεται στη δημιουργική σύζευξη θεωρίας και νομολογίας. Το περιοδικό διαρθρώνεται σε πέντε βασικές ενότητες δημοσιευμάτων [μελέτες, νομολογία, νομοθετικές εξελίξεις, επιστημονική κίνηση και varia], η κατάστρωση των οποίων ανάγεται σε διττό υπηρετούμενο σκοπό· αφενός στην ευρύτερη δυνατή κάλυψη του εξεταζόμενου επιστημονικού πεδίου, αφετέρου στην κατά το δυνατόν ακριβέστερη υπαγωγή κάθε δημοσιεύματος, ανά είδος και ανά αντικείμενο. Περαιτέρω, για λόγους ενότητας και επιστημονικής συνοχής, επιχειρείται – στο μέτρο του εφικτού – ο συσχετισμός των δημοσιευμάτων ενός τεύχους, τόσο σε επίπεδο διαλογής, όσο και σε επίπεδο διασύνδεσης. Η πολυσχιδής επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των συντελεστών, σε συνάρτηση με το εύρος και τη φύση του υπό διερεύνηση πεδίου, αποτελούν τον σπόρο για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενδιαφέροντος επιστημονικού λόγου. Και ευελπιστούμε οι σελίδες του νέου αυτού περιοδικού να αποτελέσουν εξίσου γόνιμο έδαφος για τη δημιουργική συνάντηση των παραπάνω.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2018 - Εξαμηνιαία έκδοση
Έτη:
3
Τεύχη:
6
Έγγραφα:
93