Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )

Το «Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας» (ΔΙTE), που αποτελεί τη μετεξέλιξη του περιοδικού «Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» (ΔiMEE), είναι το μοναδικό επιστημονικό περιοδικό που προσφέρει στους αναγνώστες όλες τις τελευταίες νομικές εξελίξεις και τάσεις που σχετίζονται με τον συνεχώς εξελισσόμενο χώρο της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας.

Καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες:

  • ιδιωτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων
  • κυβερνοσφάλεια και κυβερνοέγκλημα
  • διανοητική Ιδιοκτησία και ονόματα τομέα
  • ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών
  • νέες τεχνολογίες και legal tech
  • ηλεκτρονικές επικοινωνίες
  • ραδιοτηλεόραση & Τύπος
  • προσβολή της προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και διαδικτύου.

Το ΔΙΤΕ παρέχει ένα βήμα για συζήτηση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν στον ευρύ αυτόν δικαιικό κόσμο, μέσα από Μελέτες (και ξενόγλωσσες) και ιδιωτικές Γνωμοδοτήσεις επιφανών επιστημόνων από τον χώρο της Νομικής, της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας, και αναλυτικά Σχόλια & Παρατηρήσεις επί πρόσφατων και κρίσιμων δικαστικών αποφάσεων διακεκριμένων εκπροσώπων της νομικής επιστήμης και πράξης· ενώ μέσα από τη στήλη “Forum”, αναγνώστες αλλά και συνεργάτες του περιοδικού να ανταλλάσσουν επιστημονικές απόψεις και προβληματισμούς τους σε επίκαιρα ή γενικού ενδιαφέροντος προβλήματα των σχετικών επιστημονικών κλάδων. Επίσης, οι στήλες «Επικαιρότητα» και «Βιβλιοπαρουσιάσεις» παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις από τον εθνικό και διεθνή χώρο και τις βιβλιογραφικές αναφορές επί των σχετικών θεματικών.

Το πρωτοποριακό αυτό περιοδικό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και βασική πηγή πληροφοριών για τον πλέον απαιτητικό δικηγόρο της πράξης, δικαστή, ακαδημαϊκό, αλλά και επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ και της τεχνολογίας παρέχοντάς τους την εγκυρότερη δυνατή ενημέρωση.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση
Έτη:
21
Τεύχη:
81
Έγγραφα:
2.596