Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )

Το περιοδικό «Αθλητισμός & Δίκαιο» (ΑθληΔικ) είναι το νέο επιστημονικό περιοδικό που καλύπτει θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα αθλητικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο κρατικής έννομης τάξης όσο και σε επίπεδο αθλητικής έννομης τάξης.

Το ΑθληΔικ προσφέρει στους αναγνώστες όλες τις τελευταίες νομικές εξελίξεις και τάσεις στο χώρο του αθλητικού δικαίου μέσα από Μελέτες (και ξενόγλωσσες), Άρθρα, Γνωμοδοτήσεις διακεκριμένων εκπροσώπων της νομικής επιστήμης και πράξης και αναλυτικά Σχόλια & Παρατηρήσεις επί πρόσφατων και κρίσιμων δικαστικών αποφάσεων (ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων) καθώς και επί αποφάσεων διεθνών και ημεδαπών αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων.

Παράλληλα η στήλη “Forum” προσφέρεται για ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και προβληματισμών σε επίκαιρα ζητήματα αθλητικού δικαίου ή ζητήματα ευρύτερου διεθνούς ενδιαφέροντος, ακόμη και υπό διαφορετική -μη αμιγώς νομική- οπτική (κοινωνιολογίας, μάνατζμεντ, διπλωματίας κλπ.). Επίσης, οι στήλες «Επισκόπηση Νομοθεσίας» και «Βιβλιοπαρουσιάσεις» παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις από τον εθνικό και διεθνή χώρο και τις βιβλιογραφικές αναφορές επί των σχετικών θεματικών.

Οι συνδρομητές μπορούν να διαβάσουν τα τεύχη του περιοδικού σε ψηφιακή μορφή (και πριν από την κυκλοφορία της έντυπης έκδοσης) μέσα από την Qualex.

Κάθε πρόταση προς δημοσίευση υποβάλλεται είτε στον Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού, κ. Γεώργιο Λιανό: lianoslawoffice@gmail.com, είτε στην Υπεύθυνη Συντονισμού & Επιμέλειας της έκδοσης του περιοδικού, κ. Βασιλική Αντωνίου: vasia.antoniou@nb.org.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2023 - Τετραμηνιαία έκδοση
Έτη:
1
Τεύχη:
3
Έγγραφα:
85