Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )
Η "Εγκληματολογία" είναι το σύγχρονο περιοδικό που εξειδικεύεται στον χώρο του δικαίου της Εγκληματολογίας. Η Εγκληματολογία αποτελεί για το Ποινικό Δίκαιο ό,τι η Πολιτική Επιστήμη για το Συνταγματικό. Δεν είναι δυνατό να χαραχθεί σωστή αντεγκληματική πολιτική, να σχεδιασθούν και υλοποιηθούν οποιαδήποτε σχετικά προγράμματα, χωρίς να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα πορίσματα των εγκληματολογικών εμπειρικών ερευνών και των αντίστοιχων θεωρητικών προσεγγίσεων. Όπου αυτό έχει συμβεί στον κόσμο, και ιδιαίτερα στον χώρο της Ευρώπης, τα αποτελέσματα ήταν πάντοτε θετικά, πράγμα εντελώς φυσικό. Η διεπιστημονικότητα της επιστήμης της Εγκληματολογίας στην εξέταση του εγκληματικού φαινομένου και ο συνθετικός χαρακτήρας της το εγγυώνται.Το περιοδικό «Εγκληματολογία» εκδίδεται δύο φορές το χρόνο και περιλαμβάνει μελέτες, άρθρα, έρευνες-εκθέσεις, επιστημονικά συνέδρια - συμπόσια - ημερίδες, βιβλιογραφική επισκόπηση (βιβλιογραφία και αρθρογραφία ελληνική και ξενόγλωσση), βιβλιοπαρουσιάσεις εγκληματολογικού περιεχομένου, νέα από τον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό χώρο, καθώς και προσεχείς εκδηλώσεις.Είναι δε γεγονός ότι υπάρχει πλέον στη χώρα ένας σημαντικός αριθμός ειδικώς ενασχολουμένων με την Εγκληματολογία, νέων κυρίως επιστημόνων, που, αν ενημερωθούν και αξιοποιηθούν σωστά, πολλά έχουν να προσφέρουν, σε μια περίοδο κατά την οποία η κρίση αξιών, η κοινωνική και η οικονομική κρίση και η παγκοσμιοποίηση ενισχύουν τους εγκληματογόνους παράγοντες που οδηγούν σε μια αξιόλογη ποσοτική αύξηση και ποιοτική χειροτέρευση της εγκληματικότητας. Σε όλους αυτούς τους νέους που διψούν για γνώση και επιστημονική προσφορά, καθώς, βεβαίως, και στους καθιερωμένους συναδέλφους, παρέχεται ένα βήμα ελεύθερο για να παρουσιάσουν τις έρευνές τους και να αναπτύξουν τις ιδέες τους.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2009 - Ετήσια έκδοση
Έτη:
13
Τεύχη:
16
Έγγραφα:
329