Η αστική και ποινική ευθύνη στην καταδολίευση δανειστών
Πρόλογος
Λίγα λόγια από τον συγγραφέα
Συντομογραφίες
Διάκριση από συγγενείς μορφές ευθύνης και συνέπειες της δικαστικής διάγνωσης της ευθύνης μετά τον Ν 2298/95
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο
Το βιβλίο «Η αστική και ποινική ευθύνη στην καταδολίευση δανειστών» περιλαμβάνει ενδελεχή ανάλυση όλων των ζητημάτων που μπορεί να προκύπτουν γύρω από την καταδολίευση. Περιγράφει πώς καταστρώνεται μία αγωγή διάρρηξης υπό ουσιαστική και δικονομική έννοια, εξετάζει το ζήτημα της παθητικής νομιμοποίησης, της έκτασης των αποτελεσμάτων της διάρρηξης, ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, το ζήτημα του αποκλεισμού της δυνατότητας προσωρινής απαλλαγής υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου και πολλά άλλα. Ο θεσμός προσεγγίζεται διεξοδικά και από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου. Το έργο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον μαχόμενο δικηγόρο, αλλά και τον δικαστή.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη