Η χρήση DNA στην ποινική απόδειξη
Πρόλογος
Εισαγωγή
KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενικές Αρχές Νομικής Δογματικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αιτιολόγηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανακριτική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 H δ-δογματική του άρ. 201 ΚΠΔ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η δ-δογματική του καταλογισμού πατρότητας
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
Ελληνική Βιβλιογραφία
Κατάλογος Αποφάσεων
Ευρετήριο

Το έργο «Η χρήση DNA στην ποινική απόδειξη» έχει στόχο να παρουσιάσει δομικά στοιχεία της δογματικής του δικαίου απόδειξης και πραγματογνωμοσύνης με έμφαση στις ανακριτικές επιστήμες, στη βιοστατιστική ανάλυση και αποδεικτική αξιοποίηση του γενετικού προφίλ. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι δομικές έννοιες του δικαίου απόδειξης, η ανακριτική, η χρήση προφίλ DNA από το ποινικό δικαστήριο για τον καταλογισμό ενοχής και η χρήση προφίλ DNA από τα αστικά δικαστήρια για τον καταλογισμό πατρότητας. Περαιτέρω, καταδεικνύονται τα δογματικά και εμπειρικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την αναγκαία επικοινωνία μεταξύ δικαστών της ουσίας και πραγματογνώμονα. Απευθύνεται σε κάθε ενασχολούμενο με το οικείο αντικείμενο.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη