Ανεξαρτησία και λογοδοσία των κεντρικών τραπεζών στη φιλελεύθερη δημοκρατία
Πρόλογος
Πρόλογος - Ευχαριστίες
Συντομογραφίες
ΜΕΡΟΣ Α΄ Κεντρικές τράπεζες, ανεξαρτησία και λογοδοσία: Οι «γενικές αρχές»
ΜΕΡΟΣ Β΄ (Συγκριτική μελέτη και υπαγωγή)
Πηγές
Ευρετήριο καθ’ ύλην

Το έργο «Ανεξαρτησία και λογοδοσία των κεντρικών τραπεζών στη φιλελεύθερη δημοκρατία - Συγκριτική μελέτη της οργάνωσης και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Federal Reserve System» πραγματεύεται διαχρονικά ζήτημα αιχμής: προσεγγίζει τα αναφυόμενα ζητήματα των διατυπώσεων ανεξάρτητης λειτουργίας και λογοδοσίας αυτών με όρους «παραδοσιακού» Δημοσίου Δικαίου, αλλά και από τη σκοπιά σύγχρονων προβληματισμών στο πλαίσιο του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Δικαίου. Το έργο έχει θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον και απευθύνεται σε νομικούς που ασχολούνται με το τραπεζικό ή/και ευρωπαϊκό δίκαιο ή/και ενδιαφέρονται για τα ζητήματα που άπτονται της κεντρικής τραπεζικής και των οικονομικών θεσμών εν γένει, αλλά και σε οικονομολόγους που ενδιαφέρονται για τη νομική διάσταση των ως άνω ζητημάτων.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη