Ευέλικτες Μορφές Εργασίας

Αντί προλόγου

Εισαγωγή στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις μετά το Ν 4808/2021

1 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

2 Σύμβαση μαθητείας

3 Σύμβαση έργου

4 Εποχική απασχόληση

5 Συμβάσεις ετοιμότητας προς παροχή εργασίας - On call work

6 Διευθέτηση χρόνου εργασίας

7 Μερική απασχόληση/Εκ περιτροπής εργασία

8 Σύμβαση δανεισμού εργασίας

9 Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

10 Κατ' οίκον απασχόληση

11 Οικιακοί Μισθωτοί

12 Job sharing - Work sharing

13 Τηλεργασία

14 Διασυνοριακή απόσπαση εργαζομένων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ

15 Εργασία μέσω ψηφιακής πλατφόρμας – Crowdwork και Work on-demand

Αλφαβητικό ευρετήριο

Στο έργο «Ευέλικτες Μορφές Εργασίας», μέσα από τον γόνιμο διάλογο θεωρίας και νομολογίας (ελληνικής & ευρωπαϊκής), παρουσιάζονται μορφές ευέλικτης απασχόλησης, οι οποίες αποκλίνουν από το παραδοσιακό μοντέλο του εργατικού δικαίου, το οποίο έχει στηριχθεί στην σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου κατά πλήρες ωράριο, και αναδεικνύονται ενδιαφέροντα πρακτικά ζητήματα που αναφύονται στο εν λόγω πεδίο, ιδίως και μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4808/2021.

Ειδικότερα, εξετάζονται θέματα σχετικά με:

 • τη σύμβαση ορισμένου χρόνου
 • τη μερική απασχόληση
 • την εκ περιτροπής εργασία
 • τη σύμβαση προσωρινής απασχόλησης
 • την εποχική εργασία
 • τη σύμβαση μαθητείας
 • την ετοιμότητα προς παροχή εργασίας (on call work)
 • τη διευθέτηση εργασίας
 • την τηλεργασία
 • τον δανεισμό εργαζομένων
 • το Crowdworking
 • το Job & Work sharing
 • την απόσπαση εργαζομένων
 • τις υπερωρίες

Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον δικηγόρο, δικαστή, ακαδημαϊκό και γενικότερα τον μελετητή του εργατικού δικαίου, ενώ θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο και σε φοιτητές.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
ISBN:
978-960-654-442-2
σελ.:
744