Συγκριτικό Δίκαιο
Πρόλογος Β’ έκδοσης
Συντομογραφίες
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Το βιβλίο «Συγκριτικό Δίκαιο» αναλύει με ευσύνοπτο και διαφωτιστικό τρόπο την ποικιλία και ταξινόμηση των νομικών συστημάτων, τη διαδικασία και τους σκοπούς της σύγκρισης, τις νέες μεθόδους στη σύγκριση δικαίων τον 21o αιώνα, τις μεταφυτεύσεις δικαίων. Στη 2η έκδοση παρουσιάζονται, επίσης, τα νομικά συστήματα του κόσμου: τα Δυτικά, τα Μικτά, τα δίκαια Ιβηροαμερικανικών κρατών, τα Αφρικανικά αυτόχθονα δίκαια, το Μουσουλμανικό δίκαιο, το νομικό σύστημα της Κίνας. Το έργο εξυπηρετεί πρωτίστως τη διδασκαλία του Συγκριτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή, αλλά απευθύνεται και σε κάθε νομικό που ενδιαφέρεται να εισαχθεί στον πλούτο των δικαίων του κόσμου.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη