Το Nέο Δίκαιο Υποδοχής και Ασύλου
Προλογικό σημείωμα
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Γ. Πίνακες με προθεσμίες Ν 4636/2019 όπως τροποποιήθηκε με Ν 4686/2020
Αλφαβητικό Ευρετήριο

Το έργο «Το νέο δίκαιο Υποδοχής και Ασύλου» μέσα από πλούσιες εισαγωγικές παρατηρήσεις προσεγγίζει ερμηνευτικά τον Ν 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», ο οποίος εισήγαγε σημαντικές καινοτομίες, όπως μια νέα διαδικασία υποδοχής και διαλογής, η ιεράρχηση ορισμένων κατηγοριών αιτήσεων και αυστηρές προθεσμίες, νέες διατάξεις σχετικά με τους λόγους κράτησης, ο περιορισμός του αυτόματου ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης, κ.ά.

Στο βιβλίο παρατίθενται οι σχετικές με τα ζητήματα υποδοχής και ασύλου ΥΑ και προσαρτώνται πίνακες με τις βασικότερες προθεσμίες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται με διαδικασίες αιτήσεων ασύλου.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη