Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόλογος
Συντομογραφίες
Eισαγωγή
Σημείωμα για τον αναγνώστη
ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η «Κατ’ άρθρο Ερμηνεία του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ», περιλαμβάνει την ανάλυση και σχολιασμό, υπό το φως κυρίως της νομολογίας του Δικαστηρίου ΕΕ, των διατάξεων του θεμελιώδους ενωσιακού κειμένου για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο Χάρτης δεσμεύει το σύνολο των ενωσιακών οργάνων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Το έργο αποτελεί αναγκαίο σημείο αναφοράς για κάθε μελετητή ή/και εφαρμοστή του ενωσιακού δικαίου (δικαστές, δικηγόρους, στελέχη της Διοίκησης κ.λπ.), καθώς και για οποιονδήποτε δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη