Πρακτικός Οδηγός Αδειοδότησης Επιχειρήσεων
Πρόλογος
Εισαγωγή
Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
II. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αλφαβητικό ευρετήριο

Το έργο «Πρακτικός Οδηγός Αδειοδότησης Επιχειρήσεων» παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο απλοποίησης της αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους νομικούς της πράξης, μηχανικούς και επιχειρηματίες είναι ότι, πέρα  από τους βασικούς νόμους, παρατίθενται και οι πλέον σημαντικές συναφείς διατάξεις των ΚΥΑ. Της παράθεσης των νομοθετικών ρυθμίσεων προηγείται εκτενές εισαγωγικό σημείωμα για την απλοποίηση της βιομηχανικής αδειοδότησης από το νομοθέτη και των δικαιολογητικών εγγράφων και ενεργειών που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας κάθε δραστηριότητας. Ιδιαίτερα βοηθητικά είναι τα Παραρτήματα, τα οποία περιλαμβάνουν Πίνακες περιγραφής των οικονομικών δραστηριοτήτων, τα κυριότερα υποδείγματα αιτήσεων της αδειοδοτικής διαδικασίας και case studies.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη