Ηλεκτρονικά Εγκλήματα
Πρόλογος Κ. Ψάννη
Πρόλογος Κ. Βεργίδη
Κάποιες σκέψεις κι ευχαριστίες
1 Εισαγωγική αναφορά
2 Γενικές αναφορές στο ηλεκτρονικό έγκλημα
3 Τα ψηφιακά πειστήρια
4 Η σημασία των ψηφιακών πειστηρίων στην ανακριτική έρευνα
5 Επισκόπηση δικαστικής εφαρμογής και αποδεικτικής αξιοποίησης των ψηφιακών δεδομένων
6 Συνοπτικές αναφορές στην δικονομική διάρθρωση σχετικά με την ανακριτική έρευνα
7 Τα ψηφιακά δεδομένα
8 Η κατάσχεση των ψηφιακών δεδομένων κατ’ άρθρο 265 Κ.Ποιν.Δ.
9 Οι αρχές που διέπουν την έρευνα αναφορικά με τα ψηφιακά πειστήρια και τα ψηφιακά δεδομένα
10 Πρωτόκολλο έρευνας και διαχείρισης των ψηφιακών πειστηρίων και των ψηφιακών δεδομένων
11 Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων και δικαιώματα κατηγορουμένου υπό το φως των εγγυήσεων προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
12 Συμπεράσματα – Τελικές παρατηρήσεις
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο

Το έργο «Ηλεκτρονικά Εγκλήματα» προσεγγίζει τη δομή και τη λειτουργική ενεργοποίηση της πραγματικής συνθήκης των ψηφιακών δεδομένων και των συνυφασμένων με αυτά τεχνολογιών αιχμής στον τομέα πληροφορικής & επικοινωνιών, μέσα από το άρθρο 265 ΚΠΔ. Πραγματεύεται την αξιοποίηση της πληροφορίας από τον ψηφιακό κόσμο στο περιβάλλον της ποινικής δίκης, ως νέα πηγή πληροφόρησης του ερευνητή μιας αξιόποινης συμπεριφοράς, θέτοντας όμως τα κριτήρια που καθορίζουν τα όρια νομιμότητας της ανακριτικής διερεύνησης στο έδαφος της προστασίας των ατομικών ελευθεριών του κατηγορουμένου. Αποτελεί χρήσιμο εγχειρίδιο για την επιστημονική ανίχνευση του νέου ερευνητικού πεδίου, απαραίτητο οδηγό για τον εφαρμοστή και ερευνητή του ποινικού δικαίου.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη