Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )

Το "Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών" (ΔΕΕ), αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό και την επιχείρηση που ενδιαφέρεται για ζητήματα εμπορικού-οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου. Από το 2018 στην ύλη του περιοδικού ενσωματώνεται η ύλη του περιοδικού «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο» (ΧρηΔικ) στον βαθμό που η ύλη του δεν καλύπτεται από το ΔΕΕ.

Το περιοδικό καλύπτει κάθε μήνα τη σχετική νομοθεσία, εθνική και κοινοτική, και παραθέτει αυτούσια τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα.

Οι μελέτες και τα επιστημονικά άρθρα πραγματεύονται τρέχοντα και κρίσιμα νομικά ζητήματα προσφέροντας επιστημονικό βάθος και λύσεις σε πρακτικό επίπεδο.

Η νομολογία των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων παρατίθεται κατά κλάδο δικαίου (εμπορικό-αστικό-εργατικό-φορολογικό δίκαιο) και κατά ειδικότερες θεματικές ενότητες.

Τη νομολογία σε σημαντικές αποφάσεις συμπληρώνουν επίκαιρα σχόλια και παρατηρήσεις.

Τέλος, κάθε μήνα περιλαμβάνονται επισκόπηση του νομικού τύπου, επίκαιρα θέματα από τον εθνικό και διεθνή χώρο καθώς και σχετική βιβλιογραφία.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 1995 - Μηνιαία έκδοση
Έτη:
27
Τεύχη:
295
Έγγραφα:
10.744