Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )
Το περιοδικό «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» (ΕυΔικ) είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό περιοδικό, εκδιδόμενο σε τριμηνιαία βάση, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Η Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού στελεχώνεται από καταξιωμένους Καθηγητές  όλων των νομικών σχολών της χώρας, καθώς και από Δικαστέςτων Ευρωπαϊκών (ΔΕΕ & ΕΔΑΔ) και των εθνικών δικαστηρίων. Ακολούθως, η Συντακτική Επιτροπή απαρτίζεται από μια ομάδα εξαίρετων Καθηγητών και νομικών επιστημόνων, καθένας εκ των οποίων φέρει πλουσιότατο βιογραφικό, υπό την αρμονική ενορχήστρωση και τον συντονισμό του Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου, κ. Αστέρη Πλιάκου. Το Δίκαιο της ΕΕ αποτελεί άμεση πηγή των εθνικών δικαίων και πλαίσιο παραγωγής κανόνων που προορίζονται να εφαρμοστούν (αμέσως ή εμμέσως) στις εσωτερικές έννομες τάξεις των κρατών μελών της ΕΕ. Αντίστοιχα, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), μέσω του έργου της αυτόνομης ερμηνείας των παραπάνω κανόνων, λειτουργεί ως παράγων διαπλάσεως του εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους. Υπό την έννοια αυτή, το Δίκαιο της ΕΕ συγκροτεί ένα ευρύτερο πεδίο κανόνων και αρχών, διαπνέον κάθε επιμέρους τομέα δικαίου. Εξάλλου, η αλληλεπίδραση που ασκείται μεταξύ του ενωσιακού και των εθνικών δικαίων –τις περισσότερες φορές– έχει τέτοια δυναμική, ώστε δεν νοείται ορθή ερμηνεία και εφαρμογή εθνικού κανόνα δικαίου, χωρίς προηγούμενη αναγωγή στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή ρύθμιση και στην ερμηνεία που έχει προσδώσει στην τελευταία το ΔΕΕ. Υπό το πρίσμα αυτό, το παρόν συνιστά στην ουσία περιοδικό εθνικού δικαίου, πολύτιμο εργαλείο νομικής πληροφόρησης για κάθε δικηγόρο, δικαστή και νομικό επαγγελματία.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2009 - Τριμηνιαία έκδοση
Έτη:
3
Τεύχη:
11
Έγγραφα:
178