Κατηγορίες Περιεχομένου

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί τη βάση νομικών δεδομένων της εκδοτικής εταιρείας ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΕ. Στόχος του ιστοτόπου είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου νομική πληροφόρησης.

Στη βάση βρίσκονται καταχωρημένα εκατοντάδες βιβλία σε πλήρες κείμενο, τα οποία μπορούν οι συνδρομητές να διαβάσουν όπως στην έντυπη μορφή τους, με πλήρεις βιβλιογραφικές πληροφορίες (αριθμοί σελίδων, αριθμοί περιθωρίου κ.λπ.). Η ενημέρωση του ιστοτόπου γίνεται καθημερινά τόσο με τις νέες κυκλοφορίες όσο και με παλαιότερους τίτλους. Υπολογίζεται ότι καταχωρούνται περί τα 30 βιβλία τον μήνα.

Περιέχονται, ακόμη, 11 νομικά περιοδικά: Ελληνική Δικαιοσύνη (1990-σήμερα), Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (2008-σήμερα), Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (1995-σήμερα), Διαιτησία (από το 2018), Διοικητική Δίκη (1989-σήμερα), Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (2006-σήμερα), Δικαιώματα του Ανθρώπου (2014-σήμερα), Ενέργεια και Δίκαιο (2004-σήμερα), Νομοκανονικά (2013-σήμερα), Revue Hellénique de Droit International (2008-2014), Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης (2009-2014).

Έτσι, η βάση της Νομικής Βιβλιοθήκης περιέχει τα πλήρη κείμενα άνω των 6.000 νομικών μελετών που έχουν δημοσιευθεί στον νομικό τύπο και σε συλλογικούς τόμους.

Περιλαμβάνονται ακόμη δεκάδες χιλιάδες δημοσιευμένες αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, σχολιασμένες και μη, Τέλος, ο ιστότοπος ενημερώνεται διαρκώς με αδημοσίευτες αποφάσεις των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.

Τα περιεχόμενα της βάσης είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μία αναφορά σε απόφαση που παραπέμπεται σε ένα κείμενο (σε άλλη δικαστική απόφαση, σε μία μελέτη κ.ο.κ.) αποτελεί υπερ-σύνδεσμο προς την απόφαση αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για παραπομπές σε βιβλία, μελέτες και νομοθετικά κείμενα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συνδρομητές έχουν άμεση πρόσβαση σε όσα κείμενα τους ενδιαφέρουν με ένα κλικ.

Η αναζήτηση των πληροφοριών μπορεί να εκτελείται ταυτόχρονα στη βιβλιογραφία, νομολογία, νομοθεσία αλλά και τα αποτελέσματα να ταξινομούνται βάσει της κατηγοριοποίησής τους.