Κατηγορίες Περιεχομένου

Η πλούσια νομολογία που περιέχεται στην Qualex έχει τα εξής ποσοτικά & ποιοτικά
χαρακτηριστικά:
- Πλήρη κάλυψη όλων των κλάδων του δικαίου
- Αντιπροσωπευτικότητα: νομολογία για όλα τα νομικά ζητήματα όλων των δικαιοδοσιών
και από όλες τις βαθμίδες δικαστηρίων
- Αντικειμενικότητα: παρουσίαση όλων των τάσεων – αντίθετης νομολογίας
- Ταχύτατη επικαιροποίηση: με καθημερινή τροφοδοσία νέων και παλαιότερων
αποφάσεων ιδίως σε θέματα επικαιρότητας ή σε περιπτώσεις μεταβολής της νομολογίας
- Οργάνωση, τυποποίηση και ταξινόμηση των δικαστικών αποφάσεων με βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δικαστηρίου και κάθε δικαιοδοσίας
Η Qualex v. 1 περιέχει άνω των 80.000 αποφάσεων τόσο των Ανώτατων Δικαστηρίων όσο και
των Δικαστηρίων Ουσίας της χώρας, καλύπτοντας την περίοδο 2013-2020 και παρουσιάζοντας
επιλεγμένη σημαντική νομολογία παλαιοτέρων ετών. Η Επιστημονική Ομάδα της Qualex έχει
προσδώσει προστιθέμενη αξία στις αποφάσεις αυτές, χάρη στην ποιοτική νομική επεξεργασία
και διασύνδεσή τους, με αποτέλεσμα ο χρήστης να βρίσκει στοχευμένα αυτό που αναζητά.
Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της νομολογίας είναι καθημερινός και περιλαμβάνει
χιλιάδες δημοσιευμένες και μη αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων. Κάθε
απόφαση που έχει σχολιαστεί συσχετίζεται με το αντίστοιχο σχόλιο ή μελέτη.
.