Κατηγορίες Περιεχομένου

Βιβλιογραφία Όλα τα βιβλία που αναρτώνται στην Qualex καταχωρούνται σε πλήρες κείμενο με πλήρεις βιβλιογραφικές πληροφορίες (αριθμό σελίδας, αριθμό περιθωρίου κ.λπ.). Η Qualex v. 1 περιέχει περισσότερα από 850 νομικά βιβλία των εκδόσεων ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ από το έτος 2009 μέχρι σήμερα, ενώ καθημερινά αναρτώνται νέοι τίτλοι τόσο από νέες εκδόσεις όσο και παλαιότερες εκδόσεις. Η έξυπνη αναζήτηση και τα καινοτόμα εργαλεία χρήσης και πλοήγησης δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως τη νομική πληροφορία που εμπεριέχεται σε μονογραφίες, συλλογικά έργα, εγχειρίδια, ερμηνείες κωδίκων, πρακτικά συνεδρίων και λοιπά έργα που καλύπτουν όλους τους κλάδους δικαίου.